Studujte Přijmeme od 1. 2. 2017 učitelku/učitele Reprodukční grafik Tiskař na polygrafických strojích Knihař Reprodukční grafik pro média Tiskař na polygrafických strojích Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Aktuality

Termíny opravných závěrečných zkoušek – červen 2017

Praktická část:

Pondělí 5. až pátek 9. června od 7.00 hodin v dílnách OV

Ústní část:

Pondělí 19. června v 7.30 hodin v budově školy.

Upozornění:

Uchazeč, který nevykonává zkoušku poprvé, se musí na zkoušky přihlásit u ředitele školy písemně (pouze formou doporučeného dopisu), a to nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

28.03.2017TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 7. dubna 2017 se od 14.30 do 17.00 hodin budou konat třídní schůzky. Po úvodních společných sděleních třídních učitelek a učitelů budou následovat individuální pohovory s vyučujícími a vychovatelkami DM.

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby si přišli podiskutovat s našimi pedagogickými pracovníky
o studijních výsledcích svých dětí.

05.12.2016Přijmeme od 1. 2. 2017 učitelku/učitele s aprobací ČJL – NJ na plný úvazek.

Kompletní nabídka vysokých škol

Co je polygrafie

Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy,
a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2012 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, 
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz