Rychlé kontakty

Ústředna

Tel.: 412 332 320, 412 332 072

Příjem zakázek

Petr Ryšán

Tel.: 412 333 296
E-mail: rysan@sosmgp.cz

Aktuality z DM

V říjnu je plánováno

Akce pro žáky VS:

Skupinové schůzky – téma: Osobnost, sebepoznání, sebehodnocení (osobní vlastnosti, temperament, silné a slabé stránky

Akce pro všechny žáky:

Horké křeslo s … (Beseda s vybraným vyučujícím)

V září se uskutečnilo

Akce pro žáky VS:

Seznamovací schůzka s žáky 1.A: obsah: Vzájemné poznání se. Splněno 4.9., účast 4 žáci. Forma: Psychoaktivity (Jméno a jeho podoby, Stručné info o sobě, Očekávání a obavy)

Úvodní schůzky s ostatními žáky VS3, obsah: Reflexe a sdílení prázdnin, spolusdílení a uvědomění si očekávání a obav, vytvoření a sdílení cílů Splněno5.9., účast 8 žáků. Forma: psychoaktivity včetně arte (Skupinová beseda, Malování prázdnin)

Schůzky zaměřené na seznámení či připomenutí Řádu DM Splněno: VS3/1.A – 5.9.+ VS3/2.A., 2,S, 3.A – 18.9., 26.9.

Akce pro všechny žáky:

Seznamovací hry pro prváky + Seznamovací schůzka s novými žáky Splněno – spojeno v jednu aktivitu . 5.9.,účast: 13 žáků, Forma: psychoaktivity (Jméno dokola, Upír, Rodina – zájmy – škola)

Přivítání NOVÝCH žáků, rodičů, ubytování + rozhovory. Téma: první dojmy, cesta, podání potřebných základních informací Splněno 4. a 5.9.

Rozhovory s ostatními žáky – téma: Prožité prázdniny, aktuální stav Splněno 4. a 5.9.

Copyright © 2012 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák