Rychlé kontakty

Ústředna

Tel.: 412 332 320, 412 332 072

Příjem zakázek

Petr Ryšán

Tel.: 412 333 296
E-mail: rysan@sosmgp.cz

Aktuality z DM

V lednu je plánováno

Akce pro žáky VS:

Skupinové schůzky:
Téma: 2.A, 2.S -Rizikové chování – IKT, gambling
3.A – První pomoc
1.A – Jak se učit

Akce pro všechny žáky:

Relaxační večer

V prosinci se uskutečnilo

Akce pro žáky VS:

VS3/2.S, 2.A – dívky – uskutečnilo se 11.12. – 4 žákyně (F: Řízená beseda) + 13.12. – 1 žákyně (F: Řízený rozhovor). Téma: Fyzické zdraví, péče o něho, chování při onemocnění, první pomoca

VS3/3.A – uskutečnilo se 14.12.- účast 4 žáci. Forma: řízená beseda. Téma: Mezilidské vztahy - rodičovství

Akce pro všechny žáky:

Vánoce na DM – 19.12., název „Tajemství Vánoc- vánoční věštění“. Účast: 4 žáci
Výzdoba DM
Navržení přáníček.

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2018 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz