Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01

Čtyřletý maturitní obor

Reprodukční grafik pro media

Žáci obsluhují platformy pro PC a MAC, digitálně zpracovávají text a obraz, který následně kompletují do finální podoby, tvoří multimediální prezentace, kódují webové stránky a vytváří webdesign. Využívají grafické softwary: Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional, ap.), Brackets, QuarkXPress a další.

Uplatnění najde absolvent jak ve sféře podnikatelské a živnostenské, tak i v zaměstnanecké, především ve všech typech tiskáren, reklamních a propagačních agenturách, grafických studiích, při tvorbě webových stránek, ale také v oblasti obalové techniky, signmakingu a ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro vzdělávající se od roku 2022/2023

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2024 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz