Reprodukční grafik 34-53-H/01

Tříletý učební obor

reprodukční grafik

Obor Reprodukční grafik je zřejmě jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů reagujících na nové trendy. Žák pracuje na počítačích typu MAC a PC, je schopen ovládat nejrůznější grafické programové vybavení (software) a zvládat práci s textem (typografii). Využívá grafické softwary: Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), QuarkXPress a další. Učí se také provádět cenové kalkulace, řídit expedici a jiné části polygrafické výroby.

Předpokládaný vývoj v polygrafickém průmyslu zatím nenasvědčuje tomu, že by podnikání v oboru reprodukční grafik nebylo perspektivní volbou. Uplatnění najde absolvent jak ve sféře podnikatelské a živnostenské, tak i v zaměstnanecké, především ve všech typech tiskáren, v propagačních agenturách, grafických studiích, ale také
v oblasti obalové techniky a reklamy.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro vzdělávající se od roku 2022/2023

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2023 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz