Tiskař na polygrafických strojích – operátor 34-52-L/01

Čtyřletý maturitní obor

Tiskař na polygrafických strojích – operátor

Absolvent je schopen orientovat se v široké oblasti tiskových technologií. Zná historický i současný vývoj oboru a plně rozumí struktuře polygrafické výroby, dovede odborně posoudit výrobní podklady co do úplnosti a kvality. Má přehled o polygrafických materiálech, zná jejich sortiment, vlastnosti a jejich praktické užití. Umí seřizovat a obsluhovat základní ofsetové tiskové stroje a zařízení, včetně jejich odborného ošetřování, údržby a drobných oprav. Student také umí sestavit a zhodnotit technologický postup výroby u konkrétní zakázky, a to ve všech výrobních fázích, včetně spotřeby materiálu. Dokonale se orientuje ve výrobní dokumentaci.

Absolventi nacházejí uplatnění jak ve sféře podnikatelské, živnostenské, tak i v zaměstnanecké, a to ve všech typech tiskáren.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro vzdělávající se od roku 2022/2023

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2024 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz