Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Informace pro zájemce o studium

 • 1. Uchazeči o vzdělávání ve čtyřletých studijních oborech v souladu s Opatřením MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3 nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku - centrálně zadávaný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky (CERMAT). Bude se konat školní přijímací zkouška všeobecných studijních předpokladů formou pohovoru. Termín zkoušky stanovuji na 7. 4. 2021. Náhradní termín (nemoc apod.) na 21. 4. 2021.
  Pokud počet přihlášek do studijního oboru bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru, přijímací zkouška se nekoná. Informaci o zrušení přijímací zkoušky obdrží uchazeč do 8. března 2021.
  Podrobnosti k přijímání uchazečů najdete v rubrice Pro uchazeče – Přijímací řízení na těchto webových stránkách.

 • 2. Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nuceni ZRUŠIT den otevřených dveří 4. 2. 2021.
  Pokud byste měli zájem o individuální prohlídku školy, je možná po předchozí telefonické domluvě. Kontaktní osobou je pan Ivo Šabata, tel.: 412 332 320 nebo 721 077 214.
  Rádi vás uvidíme a umožníme vám seznámení s naší školou.
 • Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Aktuality

  Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky školy

  Vyhlášení konkurzu Radou ÚK a podmínky účasti v konkuzním řízení naleznete zde.

  Výuka od 1. 2. 2021

  podle nařízení Vlády ČR pokračuje naše škola ve dnech od 1. 2. 2021 v distanční výuce v plném rozsahu, tj. žádná třída nebude přítomna ve škole.

  Domov mládeže a kuchyně budou uzavřeny.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Radostné a pokojné svátky vánoční a mnoho zdraví, lásky, štěstí a pohody v roce 2021!!!

  Kompletní nabídka vysokých škol

  Co je polygrafie

  Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

  Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

  Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

  Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

  ZŘIZOVATEL:

  Copyright © 2021 SOŠ mgp Rumburk

  technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

  Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz