Den otevřených dveří
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Aktuality

Ceny stravování ve školní jídelně

Vzhledem k prudkému nárůstu cen potravin dochází od 1. 6. 2022 ke změně v cenách stravování ve školní jídelně SOŠmgp Rumburk.

Aktuální cena jednoho oběda je 35 Kč. Cena celodenního stravování žáků ubytovaných na domově mládeže je 100 Kč.

Ing. Richard Sýkora

ředitel

HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Jmenování členů komise pro ústní část maturitních zkoušek ve školním roce 2021 - 2022 naleznete zde.

Harmonogram ústní maturitní zkoušky třídy 4.S naleznete zde.

Harmonogram praktické části maturitních zkoušek

Více informací k praktickým maturitním zkouškám naleznete zde.

Rozpis maturitní zkoušky reprodukčního grafika pro média naleznete zde.

Rozpis maturitní zkoušky tiskaře na polygrafických strojích naleznete zde.

Polygrafka na bruslích

Polygrafka pořádá akci Polygrafka na bruslích, která se bude konak každý čtvrtek na zimním stadionu v Rumburku.
Začínáme 5. 5. 2022 od 15.00 hod. do 16.50 hod

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky uchazečů o studium tříletých učebních oborů naleznete zde.

Výsledky uchazečů o studium čtyřletých maturitních oborů naleznete zde.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY


Dne 8. dubna 2022 se od 14.30 do 17.00 hodin budou konat třídní schůzky. Po úvodních společných sděleních třídních učitelek a učitelů budou následovat individuální pohovory s pedagogy teoretického vyučování, odborného výcviku a vychovateli DM.

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby si přišli podiskutovat s našimi pedagogickými pracovníky o studijních výsledcích svých dětí.

Termíny písemných prací a způsob záznamu vytvářeného textu při písemných pracích z českého a cizího jazyka

Více informací zde.

Prohlášení zaměstnanců Střední odborné školy mediální grafiky
a polygrafie v Rumburku

Kategoricky odsuzujeme ruskou agresi vůči Ukrajině. Ze strany Ruska se jedná o hrubé porušení základních principů mezinárodního práva. Tento akt zvůle představuje největší bezpečnostní hrozbu v Evropě od konce druhé světové války. Vyjadřujeme plnou podporu obyvatelům Ukrajiny. S dojetím a úctou sledujeme jejich sílu, statečnost a odhodlání, s nimiž čelí ničím neospravedlnitelné agresi. S vědomím historické zkušenosti v podobě událostí po Mnichovské dohodě v roce 1938 a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 jsme přesvědčeni, že je nezbytně nutné, aby každý občan ctící zásady svobody a demokracie dle svých možností protestoval, vyjádřil solidaritu a nezůstal lhostejný. Činy i slova ruského prezidenta Putina a dalších odpovědných představitelů Ruské federace až příliš připomínají jednání nejzrůdnějších a nejodpudivějších postav světových dějin. Jsme plně na straně ukrajinského lidu a věříme, že mimořádná vlna solidarity, jíž jsme svědky, neopadne. Tuto skutečnost chápeme jako úkol pro každého z nás. Myslíme také na všechny statečné ruské občany, kteří vyšli do ulic ruských měst protestovat proti válce. Jsou zatýkáni, podobně jako ti, kteří v roce 1968 v Moskvě svým odmítnutím okupace podpořili Čechoslováky.

Kompletní nabídka vysokých škol

Co je polygrafie

Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2022 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz