1. Kolo přijímacího řízení


Osobní předání výpisu vytištěného z online systému nebo podání přihlášky na tiskopisu a uřední hodiny naleznete zde.

Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Co je polygrafie

Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

3D prohlídka školy

Aktuality

1. Kolo přijímacího řízení

Více informací naleznete zde.

Dny otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří, které se konají 7. 12. 2023 a 11. 1. 2024..

Více informací naleznete zde.

Dne 27. 11. 2023 se zaměstnanci Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk, p. o. připojí ke stávce vyhlášené školskými odbory a škola bude tento den uzavřena.

Důvody ke stávce a způsob jak můžete školy podpořit naleznete zde.

za stávkový výbor Lucie Přibylová a Filip Stojaník

Anonymní výsledky závěrečných zkoušek v náhradním termínu 2023

Více informací naleznete zde.

Termíny opravných zkoušek pro rok 2022/2023

Více informací naleznete zde.

Důležité upozornění ohledně ubytování na DM!!!

Více informací naleznete zde.

výsledky písemné a praktické závěrečné zkoušky třídy 3.A

Více informací naleznete zde.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro rok 2023/2024

TŘÍLETÉ OBORY

ČTYŘLETÉ OBORY

Hodnocení praktické části maturitní zkoušky 2023 - třída 4. S

Více informací naleznete zde.

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Více informací naleznete zde.

Výsledky příjímacího řízení na čtyřleté obory SOŠmgp Rumburk 2023/2024

Více informací naleznete zde.

Výsledky příjímacího řízení na tříleté obory SOŠmgp Rumburk 2023/2024

Více informací naleznete zde.

Zapůjčení notebooků v rámci NPO - komponenty 3.1.

Více informací naleznete zde

Ceny stravování ve školní jídelně

Vzhledem k prudkému nárůstu cen potravin dochází od 1. 6. 2022 ke změně v cenách stravování ve školní jídelně SOŠmgp Rumburk.

Aktuální cena jednoho oběda je 35 Kč. Cena celodenního stravování žáků ubytovaných na domově mládeže je 100 Kč.

Ing. Richard Sýkora

ředitel

Termíny písemných prací a způsob záznamu vytvářeného textu při písemných pracích z českého a cizího jazyka

Více informací zde.

Prohlášení zaměstnanců Střední odborné školy mediální grafiky
a polygrafie v Rumburku

Kategoricky odsuzujeme ruskou agresi vůči Ukrajině. Ze strany Ruska se jedná o hrubé porušení základních principů mezinárodního práva. Tento akt zvůle představuje největší bezpečnostní hrozbu v Evropě od konce druhé světové války. Vyjadřujeme plnou podporu obyvatelům Ukrajiny. S dojetím a úctou sledujeme jejich sílu, statečnost a odhodlání, s nimiž čelí ničím neospravedlnitelné agresi. S vědomím historické zkušenosti v podobě událostí po Mnichovské dohodě v roce 1938 a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 jsme přesvědčeni, že je nezbytně nutné, aby každý občan ctící zásady svobody a demokracie dle svých možností protestoval, vyjádřil solidaritu a nezůstal lhostejný. Činy i slova ruského prezidenta Putina a dalších odpovědných představitelů Ruské federace až příliš připomínají jednání nejzrůdnějších a nejodpudivějších postav světových dějin. Jsme plně na straně ukrajinského lidu a věříme, že mimořádná vlna solidarity, jíž jsme svědky, neopadne. Tuto skutečnost chápeme jako úkol pro každého z nás. Myslíme také na všechny statečné ruské občany, kteří vyšli do ulic ruských měst protestovat proti válce. Jsou zatýkáni, podobně jako ti, kteří v roce 1968 v Moskvě svým odmítnutím okupace podpořili Čechoslováky.

Kompletní nabídka vysokých škol

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2024 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz