Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.

Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z 1. pololetí 8. a 9. třídy. Jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) ani školní přijímací zkoušky se nekonají.

VOLNÁ MÍSTA:

Čtyřleté maturitní obory:

 • Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01) 5 míst
 • Tiskař na polygrafických strojích (34-52-L/01) 7 míst
 • Polygrafie – Fotografický design (34-41-M/01) 20 míst

 • Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Reprodukční grafik (34.53-H/01) 5 míst
 • Tiskař na polygrafických strojích (34-52-H/01) 2 místa
 • Knihař (34-57-H/01) 7 míst

 • Přihlášky doručte do školy osobně nebo poštou do 15. 6. 2021.

  Adresa: SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk.

  Aktuality

  Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky školy

  Vyhlášení konkurzu Radou ÚK a podmínky účasti v konkuzním řízení naleznete zde.

  Termíny maturit a závěrečných zkoušek

  Na základě OOP MŠMT vám sděluji následující

  1. Maturitní zkoušky byly upraveny tak, že jsou posunuty termíny didaktických testů společné části, platí již dříve avízované zrušení písemných prací z ČJL a CJ, nově jsou ústní zkoušky společné části MZ z ČJL a CJ nepovinné, povinné zůstávají profilové odborné zkoušky, tzn. ústní (všichni), praktická (jen 4.S) a písemná (jen 4.P). Po návratu do školy všichni maturanti písemnou formou závazně sdělí, zda se chtějí zúčastnit ústní zkoušky z ČJL a CJ.

  2. Závěrečné zkoušky budou bez písemné části, praktická část má nový termín a ústní zůstává v původním termínu.

  Nové termíny MZ a ZZ najdete zde.

  Přeji vám mnoho úspěchů při přípravě a vykonání zkoušek.

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Výuka od 1. 2. 2021

  podle nařízení Vlády ČR pokračuje naše škola ve dnech od 1. 2. 2021 v distanční výuce v plném rozsahu, tj. žádná třída nebude přítomna ve škole.

  Domov mládeže a kuchyně budou uzavřeny.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Radostné a pokojné svátky vánoční a mnoho zdraví, lásky, štěstí a pohody v roce 2021!!!

  Kompletní nabídka vysokých škol

  Co je polygrafie

  Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

  Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

  Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

  Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

  ZŘIZOVATEL:

  Copyright © 2021 SOŠ mgp Rumburk

  technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

  Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz