Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Informace pro zájemce o studium

 • 1. Uchazeči o vzdělávání ve čtyřletých studijních oborech v souladu s Opatřením MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3 nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku - centrálně zadávaný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky (CERMAT). Bude se konat školní přijímací zkouška všeobecných studijních předpokladů formou pohovoru. Termín zkoušky stanovuji na 7. 4. 2021. Náhradní termín (nemoc apod.) na 21. 4. 2021.
  Pokud počet přihlášek do studijního oboru bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru, přijímací zkouška se nekoná. Informaci o zrušení přijímací zkoušky obdrží uchazeč do 8. března 2021.
  Podrobnosti k přijímání uchazečů najdete v rubrice Pro uchazeče – Přijímací řízení na těchto webových stránkách.

 • 2. Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nuceni zrušit den otevřených dveří 14. 1. 2021. Zůstává v platnosti den otevřených dveří 4. 2. 2021 od 9 do 16 hodin.
  Pokud byste měli zájem o individuální prohlídku školy, je možná po předchozí telefonické domluvě. Kontaktní osobou je pan Ivo Šabata, tel.: 412 332 320 nebo 721 077 214.
  Rádi vás uvidíme a umožníme vám seznámení s naší školou.
 • Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Aktuality

  Výuka od 25. do 28. 1. 2021

  podle nařízení Vlády ČR pokračuje naše škola ve dnech 25. až 28. 1. 2021 v distanční výuce v plném rozsahu, tj. žádná třída nebude přítomna ve škole.

  Domov mládeže a kuchyně budou uzavřeny.

  29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Výuka od 11. do 22. 1. 2021

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
  podle nařízení Vlády ČR pokračuje naše škola ve dnech 11. až 22. 1. 2021 v distanční výuce v plném rozsahu, tj. žádná třída nebude přítomna ve škole.

  Domov mládeže a kuchyně budou uzavřeny.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Výuka od 4. 1. 2021

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
  jak již jistě víte ze sdělovacích prostředků, přechází naše škola od 4. 1. na distanční výuku v plném rozsahu, tj. žádná třída nebude přítomna ve škole.

  Domov mládeže a kuchyně budou uzavřeny.

  Toto opatření platí do odvolání.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Radostné a pokojné svátky vánoční a mnoho zdraví, lásky, štěstí a pohody v roce 2021!!!

  Výuka od 14. 12. do 22. 12. 2020

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  z organizačních důvodů upravuji výuku ve dnech 14. – 18. 12. takto: V teoretickém vyučování se všechny třídy vrací k distančnímu vzdělávání. Budou se tak vzdělávat třídy 1.A, 1.S (včetně pondělí 14. 12.), 2.A, 2.S, 3.S (jen v pondělí 14. 12.), 4.P a 4.S. V odborném výcviku budou přítomny na prezenční výuce třídy 3.A a 3.S (od úterý 15. do pátku 18. 12.).

  Domov mládeže a kuchyně budou fungovat v plném rozsahu. V pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. se žáci vzdělávat nebudou (buď budou MŠMT prodlouženy prázdniny, nebo vyhlásím volno z rozhodnutí ředitele).

  Děkuji za pochopení.

  Přeji všem krásné Vánoce a v novém roce především zdraví

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Výuka od 7. 12. 2020

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  v souvislosti s přechodem do 3. stupně PES od 7. 12. upravujeme výuku následujícím způsobem:

  Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.P a 4.S budou mít výuku podle rozvrhu platného od 1. září 2020 s výjimkou tělesné výchovy, která se nekoná.

  Třída 1.S bude mít v sudem týdnu (od 7. 12.) od pondělka do středy distanční výuku, ve čtvrtek a v pátek odborný výcvik. V lichém týdnu v pondělí odborný výcvik, od úterka do pátku prezenční výuku podle rozvrhu platného od 1. září 2020 s výjimkou tělesné výchovy, která se nekoná.

  Třída 2.S bude mít v sudem týdnu (od 7. 12.) od pondělka do středy odborný výcvik, ve čtvrtek a v pátek distanční výuku. V lichém týdnu od pondělí do pátku bude prezenční výuka podle rozvrhu platného od 1. září 2020 s výjimkou tělesné výchovy, která se nekoná.

  Třída 3.S bude mít v sudem týdnu (od 7. 12.) od pondělka do pátku prezenční výuku podle rozvrhu platného od 1. září 2020 s výjimkou tělesné výchovy, která se nekoná. V lichém týdnu v pondělí distanční výuku, od úterka do pátku odborný výcvik.

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  vzhledem k tomu, že se nám ve škole objevují byť ojediněle případy, kdy žáci nemají nasazenu roušku, sděluji vám, že podle nařízení vlády v nouzovém stavu a podle systému PES je ve vnitřních prostorách obecně a ve školách i během vyučování povinnost nosit prostředky zakrývající ústa i nos. Tato povinnost platí pro žáky i zaměstnance.

  Musím vás upozornit, že pokud někdo ze žáků bude toto nařízení opakovaně porušovat, bude mu zabráněno vstoupit do budovy školy nebo v ní setrvávat.

  Mám zodpovědnost za téměř dvě stě žáků a čtyřicet zaměstnanců a nemohu riskovat, že budou žáci nerespektující nařízení vlády, pro ostatní potenciálním nebezpečím při šíření nákazy koronavirem.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Info pro ubytované žáky na Domově mládeže

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  DM se otevírá v úterý 24. 11. 2020 ve 20 hodin. Příjezdy do 22 hodin.

  Přeji hezký den!

  Libor Bartůněk, vedoucí vychovatel DM

  Výuka od 25. 11. 2020

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  jak již asi víte ze sdělovacích prostředků, dle rozhodnutí Vlády ČR od 25. 11. obnovujeme částečně výuku.

  V teoretickém vyučování budou přítomni žáci posledních ročníků, tj. v sudém týdnu 3.A, 4.P a v pátek 4.S, v lichém týdnu 4.P a 4.S. Výuka bude probíhat dle od 1. září platného rozvrhu tříd s výjimkou předmětu tělesná výchova, který se učit nebude. V ostatních třídách bude i nadále probíhat distanční výuka.

  V odborném výcviku budou přítomny třídy dle rozvrhu s těmito výjimkami: 25. 11. nebude přítomna třída 2.S a každé liché pondělí nebude přítomna 1.S.

  Domov mládeže a kuchyň budou fungovat v plném rozsahu.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Vyučování od 2. 11. 2020

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  na základě rozhodnutí Vlády ČR vám oznamuji, že škola bude od 2. 11. pokračovat v distančním vzdělávání v teoretickém vyučování. Odborný výcvik zatím probíhat nebude. O dalších změnách Vás budeme informovat, jakmile se je dozvíme.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Uzavření školy

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  na základě včerejšího rozhodnutí Vlády ČR vám oznamuji, že škola bude od 14. 10. do 1. 11. uzavřena (včetně odborného výcviku) a žáci mají přístup do školy zakázán. Pokračovat bude distanční vzdělávání v teoretickém vyučování (s výjimkou podzimních prázdnin od 26. do 30. 10.).

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Volno z rozhodnutí ředitele

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
  na základě doporučení ministra zdravotnictví a po vyhodnocení hygienické situace v Rumburku jsem rozhodl, že v pátek 25. 9. budou mít žáci naší školy volno.

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Sportovně turistický kurz tříd 3.A a 3.S, který se měl konat 29. 9. - 2. 10., se ruší!!!

  Sdělení rodičům, zákonným zástupcům a žákům

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
  v souvislosti s koronavirovou epidemií a doporučením MŠMT, Vám sděluji, že naše škola nebude do konce školního roku 2019/2020 otevřena ani pro konzultace, ani pro třídnické hodiny. Důvodem pro toto opatření jsou probíhající maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky. Vzhledem k personálním možnostem školy není reálné organizovat výše zmíněné formy kontaktu se žáky na půdě školy. I nadále bude výuka probíhat distanční formou.

  V týdnu od 22. června bude podle zvláštního harmonogramu umožněno žákům jednotlivých tříd přijít si pro vysvědčení a osobní věci do školy nebo na domov mládeže.
  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Písemná část závěrečných zkoušek žáků 3.A:

  Žáci, dne 4. června 2020 bude v 8.00 hodin v učebně číslo 11 předáno výroční vysvědčení za 3. ročník. Bezprostředně poté budou zahájeny písemné závěrečné zkoušky (učebna č. 11). Písemná zkouška trvá 240´, do této doby se nezapočítává čas nezbytný pro předání vysvědčení, úvodní administraci a přidělení témat (15´). Žákům s poruchami učení je navýšena časová dotace o 25%, mají možnost využít 300´. Přijďte včas!

  Sdělení pro rodiče ubytovaných žáků na domově mládeže

  Zálohy na měsíc květen a červen za ubytování a stravování již neplaťte. Dosud zaslané zálohy budou vráceny do konce měsíce června 2020.

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení - tříleté učební obory

  V přiložené tabulce najdete výsledky uchazečů o studium ve tříletých oborech Knihař, Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických strojích v anonymizované podobě. Evidenční číslo uchazeče se shoduje s číslem uvedeným v oznámení o přijetí, nebo v rozhodnutí o nepřijetí, která byla odeslána 21. 4. poštou na adresu zákonných zástupců uchazečů.

  Sdělení žákům druhých ročníků

  Letní turistický kurz, který měl proběhnout v červnu 2020, se v tomto školním roce ruší.

  Uzavření školy

  Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude škola s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání pro žáky uzavřena.

  Ubytovaní žáci odjedou domů 11. 3. ráno.

  Strava bude všem žákům odhlášena automaticky počínaje obědem 11. 3.

  Kompletní nabídka vysokých škol

  Co je polygrafie

  Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

  Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

  Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

  Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

  ZŘIZOVATEL:

  Copyright © 2021 SOŠ mgp Rumburk

  technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

  Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz