Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Aktuality

Rozvrh odborného výcviku od 28. 6. do 30. 6. 2021 / 43. školní týden

Organizace odborného výcviku u od 28. 6. do 30. 6. 2021 / 43. školní týden naleznete zde.

Rozvrh odborného výcviku od 21. 6. do 25. 6. 2021 / 42. školní týden

Organizace odborného výcviku od 21. 6. do 25. 6. 2021 / 42. školní týden naleznete zde.

Ústní část Závěrečné zkoušky třídy 3.A 22. 6. 2021

Harmonogram ústní maturitní zkoušky třídy 3.A zde.

Harmonogram praktické závěrečné zkoušky 3.A OD 14. 6. DO 15. 6. 2021

a rozvrh odborného výcviku od 14. 6. do 18. 6. 2021 / 41. školní týden

Harmonogram naleznete zde.

Harmonogram ústní maturitní zkoušky třídy 4.S OD 15. 6. DO 16. 6. 2021

Harmonogram ústní maturitní zkoušky třídy 4.S zde.

Harmonogram ústní maturitní zkoušky třídy 4.P OD 7. 6. DO 8. 6. 2021

Harmonogram ústní maturitní zkoušky třídy 4.P zde.

Harmonogram praktické maturity oboru RGM a TPS OD 7. 6. DO 8. 6. 2021.

Harmonogram praktické maturity oboru RGM naleznete zde.

Harmonogram praktické maturity oboru TPS naleznete zde.

Rozvrh odborného výcviku od 7. 6. do 11. 6. 2021 / 40. školní týden

Organizace odborného výcviku od 7. 6. do 11. 6. 2021 / 40. školní týden naleznete zde.

Výuka od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

podle nařízení Vlády ČR se naše škola otevírá žákům od 24. 5. 2021 a bude mít vyučování podle stálého rozvrhu hodin teoretického vyučování a odborného výcviku.

Z důvodu zabezpečení konání maturitních didaktických testů tříd 4.P a 4.S budou mít třídy 1.A, 1.S, 3.A a 3.S ve dnech 24. a 25. 5. 2021 volno z rozhodnutí ředitele. Výuka pro tyto třídy začne ve škole ve středu 26. 5. 2021.

Žáci se budou testovat antigenním testem v pondělí, v případě pozitivního výsledku budou umístěni v izolační místnosti a po informování zákonných zástupců odesláni domů. Žáci budou rovněž ve vnitřních prostorách školy používat respirátory FFP2/KN95 a budou mít jeden náhradní s sebou.

Pokud žák odmítne testování, bude odeslán domů, jeho účast ve vyučování bude omluvena jako při nemoci, ale nebude pro něj probíhat distanční výuka. Pokud žák odmítne používat respirátor, bude škola postupovat obdobně. Pokud žák bude mít příznaky nemoci covid-19, žádáme zákonné zástupce, aby jej neposílali do školy.

Domov mládeže a kuchyně budou při dodržování hygienických pravidel fungovat. Na domově mládeže budou ubytovaní žáci používat ve společných prostorách respirátory FFP2/KN95, pouze na pokojích je mohou odkládat.

Děkuji za pochopení

Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky uchazečů o studium tříletých učebních oborů naleznete zde.

Výsledky uchazečů o studium čtyřletých maturitních oborů naleznete zde.

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.

Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z 1. pololetí 8. a 9. třídy. Jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) ani školní přijímací zkoušky se nekonají.

VOLNÁ MÍSTA:

Čtyřleté maturitní obory:

 • Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01) 5 míst
 • Tiskař na polygrafických strojích (34-52-L/01) 7 míst
 • Polygrafie – Fotografický design (34-41-M/01) 20 míst

 • Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Reprodukční grafik (34.53-H/01) 5 míst
 • Tiskař na polygrafických strojích (34-52-H/01) 2 místa
 • Knihař (34-57-H/01) 7 míst

 • Přihlášky doručte do školy osobně nebo poštou do 15. 6. 2021.

  Adresa: SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk.

  Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky školy

  Vyhlášení konkurzu Radou ÚK a podmínky účasti v konkuzním řízení naleznete zde.

  Termíny maturit a závěrečných zkoušek

  Na základě OOP MŠMT vám sděluji následující

  1. Maturitní zkoušky byly upraveny tak, že jsou posunuty termíny didaktických testů společné části, platí již dříve avízované zrušení písemných prací z ČJL a CJ, nově jsou ústní zkoušky společné části MZ z ČJL a CJ nepovinné, povinné zůstávají profilové odborné zkoušky, tzn. ústní (všichni), praktická (jen 4.S) a písemná (jen 4.P). Po návratu do školy všichni maturanti písemnou formou závazně sdělí, zda se chtějí zúčastnit ústní zkoušky z ČJL a CJ.

  2. Závěrečné zkoušky budou bez písemné části, praktická část má nový termín a ústní zůstává v původním termínu.

  Nové termíny MZ a ZZ najdete zde.

  Přeji vám mnoho úspěchů při přípravě a vykonání zkoušek.

  Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

  Radostné a pokojné svátky vánoční a mnoho zdraví, lásky, štěstí a pohody v roce 2021!!!

  Kompletní nabídka vysokých škol

  Co je polygrafie

  Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

  Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

  Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

  Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

  ZŘIZOVATEL:

  Copyright © 2021 SOŠ mgp Rumburk

  technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

  Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz