Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Aktuality

14.11.2018Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení, kritéria hodnocení uchazečů a další podrobnosti jsou uvedeny na těchto stránkách v oddílu Pro uchazeče – Přijímací řízení.

26.10.2018TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 9. listopadu 2018 se od 14.30 do 17.00 hodin budou konat třídní schůzky. Po úvodních společných sděleních třídních učitelek a učitelů budou následovat individuální pohovory s vyučujícími a vychovatelkami DM.

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby si přišli podiskutovat s našimi pedagogickými pracovníky o studijních výsledcích svých dětí.

31.08.2018Termín předání vysvědčení a výučního listu tříd 3.A a 3.B

6. září 2018 ve 14.00 hodin ve sborovně v 1. patře budovy teoretického vyučování.

27.08.2018Rumburský týden bez odpadu

Zúčastněte se zajímavé ekologické akce Rumburský týden bez odpadu 3. - 9. 9. 2018. Podrobnosti zde.

Kompletní nabídka vysokých škol

Co je polygrafie

Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2018 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz