Dny otevřených dveří


Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se budou konat 9. 12. 2021 a 13. 1. 2022 od 9.00 do 16.30 hodin.

Rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se Vašeho zájmu o studium u nás, popřípadě o ubytování v našem domově mládeže.


Těšíme se na Vás!

Ing. Richard Sýkora, ředitel

Den otevřených dveří
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Aktuality

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 12. listopadu 2021 se od 14.30 do 17.00 hodin budou konat třídní schůzky. Po úvodních společných sděleních třídních učitelek a učitelů budou následovat individuální pohovory s vyučujícími a vychovatelkami DM.

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby si přišli podiskutovat s našimi pedagogickými pracovníky o studijních výsledcích svých dětí.

ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. ROČNÍKŮ

Dne 1. října 2021 se od 16.00 hodin v budově teoretického vyučování (C) v kmenových třídách budou konat zahajovací třídní schůzky prvních ročníků.

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce.

Námětem bude:

seznámení s třídními učiteli, s vedením školy (teoretické vyučování a odborný výcvik), s vychovateli a výchovným poradcem, seznámení se s organizací školního roku, se školním řádem, a systémem BAKALÁŘI.

Je nutné, aby do školy nevstupoval nikdo, kdo vykazuje známky infekčního onemocnění, a dále aby všichni účastníci měli po celou dobu nasazenou ochranný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor).

Opatření k provozu školy ve školním roce 2021/2022
v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

v souvislosti s pandemií covid-19 jsme nuceni přijmout některá opatření, která se dotknou chodu školy.

Provoz školy v souvislosti s pandemií covid-19 se řídí zákonnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MZd), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), dále opatřeními Krajské hygienické stanice (KHS) a doporučeními MŠMT.

V případě vývoje epidemie se provoz školy přizpůsobí aktuálním opatřením výše uvedených orgánů.

Více informací zde.

Screeningové testování studentů - září 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování studentů s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září, a dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021. Screeningové testování studentů bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Více informací zde.

INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY!

Milí žáci, milí rodiče,

nový školní rok již brzy začne, a proto bychom Vás rádi informovali o tom, jak bude probíhat nástup dětí do domova mládeže.

Příjezdy žáků budou možné 31. 8. 2021 od 17 hodin.

Z nařízení MŠMT proběhne u všech žáků screeningové testování na SARS-CoV-2 pomocí neinvazivních antigenních testů. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Vše musí být doloženo potvrzením od lékaře nebo certifikátem. Před testováním žádáme žáky o nošení respirátoru. Rodiče doprovázející žáky musí mít respirátor po celou dobu návštěvy.

Těšíme se na Vás!

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky uchazečů o studium tříletých učebních oborů naleznete zde.

Výsledky uchazečů o studium čtyřletých maturitních oborů naleznete zde.

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.

Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z 1. pololetí 8. a 9. třídy. Jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) ani školní přijímací zkoušky se nekonají.

VOLNÁ MÍSTA:

Čtyřleté maturitní obory:

 • Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01) 5 míst
 • Tiskař na polygrafických strojích (34-52-L/01) 7 míst
 • Polygrafie – Fotografický design (34-41-M/01) 20 míst

 • Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Reprodukční grafik (34.53-H/01) 5 míst
 • Tiskař na polygrafických strojích (34-52-H/01) 2 místa
 • Knihař (34-57-H/01) 7 míst

 • Přihlášky doručte do školy osobně nebo poštou do 15. 6. 2021.

  Adresa: SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk.

  Radostné a pokojné svátky vánoční a mnoho zdraví, lásky, štěstí a pohody v roce 2021!!!

  Kompletní nabídka vysokých škol

  Co je polygrafie

  Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

  Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

  Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

  Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

  ZŘIZOVATEL:

  Copyright © 2021 SOŠ mgp Rumburk

  technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

  Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz