• telefon: +420 412 332 320
  • email: info@sosmgp.cz
logo polygrafka
grafik

GRAFIK

GRAFIK PRO MÉDIA

Kód oboru: 34-53-L/01

Délka studia: Čtyřletý maturitní obor

Žáci obsluhují platformy pro PC a MAC, digitálně zpracovávají text a obraz, který následně kompletují do finální podoby, tvoří multimediální prezentace, kódují webové stránky a vytváří webdesign. Využívají grafické softwary: Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional, ap.), Brackets, QuarkXPress a další.

Uplatnění najde absolvent jak ve sféře podnikatelské a živnostenské, tak i v zaměstnanecké, především ve všech typech tiskáren, reklamních a propagačních agenturách, grafických studiích, při tvorbě webových stránek, ale také v oblasti obalové techniky, signmakingu a ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství.


Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

Zdravotní omezení podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vztahuje se na obory, u kterých je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rizika dle NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přílohy číslo 1. a 2.


Školní vzdělávací program Přihláška ke vzdělání

PARTNEŘI