• telefon: +420 412 332 320
 • email: info@sosmgp.cz
logo polygrafka
foto zaměstnanci

ZAMĚSTNANCI

VEDENÍ ŠKOLY

 • Ing. Richard Sýkora
 • ředitel školy
 • Mobil: 777 362 339
 • E-mail: sykora@sosmgp.cz
 • Alena Radová
 • zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek
 • zástupkyně statutárního orgánu
 • E-mail:radova@sosmgp.cz
 • Mgr. Iva Šabatová
 • zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
 • Mobil: 777 362 281
 • E-mail: sabatova@sosmgp.cz
 • Martin Štěpánek
 • zástupce ředitele pro odborný výcvik
 • Mobil: 777 362 213
 • stepanek@sosmgp.cz

UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

SPOJUJE: Telefon: 412 332 320, 412 332 072

 • Mgr. Iva Šabatová
 • zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
 • E-mail: sabatova@sosmgp.cz
 • Ing. Andrea Bartůňková
 • učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
 • E-mail:bartunkova@sosmgp.cz
 • Mgr. Pavlína Horáková
 • učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů,
  výchovný poradce
 • E-mail:ph@sosmgp.cz, tel.: 737 748 154
 • Mgr. Josef Makovský
 • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
 • E-mail: makovsky@sosmgp.cz
 • Anna Lišková Dis.
 • učitelka odborných předmětů
 • E-mail: la@sosmgp.cz
 • Mgr. Martin Macek
 • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
 • E-mail: macek@sosmgp.cz
 • Erich Meissner
 • učitel odborných předmětů
 • E-mail: meissner@sosmgp.cz
 • Ing. Lucie Přibylová
 • učitelka odborných předmětů
 • E-mail: pribylova@sosmgp.cz
 • Mgr. et Mgr. Filip Stojaník
 • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
 • E-mail: stojanik@sosmgp.cz
 • Mgr. Jiří Stránský
 • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
 • E-mail: stransky@sosmgp.cz
 • Ing. Roman Svoboda
 • učitel odborných a všeobecně
  vzdělávacích předmětů
 • E-mail: svoboda@sosmgp.cz
 • Ing. Richard Sýkora
 • učitel odborných a všeobecně
  vzdělávacích předmětů
 • E-mail: sykora@sosmgp.cz
 • Eliška Jurajdová
 • asistent pedagoga
 • E-mail: ej@sosmgp.cz
 • Petra Ringelhánová
 • asistent pedagoga
 • E-mail: ri@sosmgp.cz
 • Anežka Staňková
 • asistent pedagoga
 • E-mail: as@sosmgp.cz

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

SPOJUJE: Telefon: 412 332 320, 412 332 072

 • Martin Štěpánek
 • zástupce ředitele pro OV
 • přímá tel. linka: 412 333 296
 • E-mail: stepanek@sosmgp.cz
 • Jindřich Wenisch
 • vrchní učitel OV
 • přímá tel. linka: 412 333 296
 • mobil: 777 362 520
 • E-mail: jw@sosmgp.cz
 • Jaroslava Bernardová
 • grafik / sazba
 • E-mail: bernardova@sosmgp.cz
 • Zuzana Jamuláková
 • grafik / obaly
 • E-mail: zj@sosmgp.cz
 • Ladislav Kočí
 • tiskař na polygrafických strojích
 • E-mail: koci@sosmgp.cz
 • Václav Kvíz
 • grafik / webdesign
 • E-mail: kviz@sosmgp.cz
 • Roman Liščák
 • grafik / webdesign
 • E-mail: rl@sosmgp.cz
 • Bc. Miloš Malec
 • tiskař na polygrafických strojích
 • E-mail: malec@sosmgp.cz
 • Jiří Otáhal
 • tiskař na polygrafických strojích
 • E-mail: otahal@sosmgp.cz
 • Lukáš Pallag
 • grafik / digitální tisk
 • E-mail: pallagl@sosmgp.cz
 • Bc. Jana Sedláčková
 • grafik / vektory
 • E-mail: sedlackovaj@sosmgp.cz
 • Radka Štěpánková
 • knihař
 • E-mail: stepankova@sosmgp.cz
 • Ondřej Tichý
 • grafik / fotoateliér
 • E-mail: tichy@sosmgp.cz
 • Monika Tomanová
 • grafik / digitální montáž
 • E-mail: tomanova@sosmgp.cz

VYCHOVATELÉ

SPOJUJE: Telefon: 412 332 320, 412 332 072

 • Bc. Lenka Obergruberová
  (vedoucí DM)
 • E-mail: obergruberova@sosmgp.cz
 • Mgr. Monika Burdová
 • E-mail: burdova@sosmgp.cz
 • Libor Bartůněk
 • E-mail: bartunek@sosmgp.cz

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

SPOJUJE: Telefon: 412 332 320, 412 332 072

 • Yveta Krupová
 • personalistka
 • Mobil: 777 362 356
 • E-mail: novakova@sosmgp.cz
 • Markéta Chudobová
 • vedoucí stravování
 • E-mail: mch@sosmgp.cz
 • Marcela Cintlová
 • účetní
 • E-mail: cintlova@sosmgp.cz
 • Jiří Malypetr
 • správce IT
 • Mobil: 777 362 151
 • E-mail: jm@sosmgp.cz
 • Václav Kvíz
 • řezač
 • E-mail: kv@sosmgp.cz
 • Jiří Focht
 • udržbář
 • Věra Cejnarová
 • kuchařka
 • Pavel Uchytil
 • kuchař
 • Zdenka Hlobeňová
 • uklízečka
 • Dana Richterová
 • uklízečka
 • Iveta Strelecká
 • uklízečka

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

 • Bc. Lenka Obergruberová
 • Tel.: 412 333 072 (linka 107), 731 271 992
 • E-mail: obergruberova@sosmgp.cz
 • Kde mě můžete nalézt
 • DM v areálu školy (2. patro nad jídelnou)
 • Náplň mé práce
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování. Pomoc či zprostředkování pomoci všem, kteří řeší problémy související s drogami, šikanou, rizikovým sexuálním chováním, závislostí na PC, gamblingem, poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním…

PARTNEŘI