• telefon: +420 412 332 320
  • email: info@sosmgp.cz
logo polygrafka
tiskar

TISKAŘ

TISKAŘ - OPERÁTOR

Kód oboru: : 34-52-L/0

Délka studia: Čtyřletý maturitní obor

Absolvent je schopen orientovat se v široké oblasti tiskových technologií. Zná historický i současný vývoj oboru a plně rozumí struktuře polygrafické výroby, dovede odborně posoudit výrobní podklady co do úplnosti a kvality. Má přehled o polygrafických materiálech, zná jejich sortiment, vlastnosti a jejich praktické užití. Umí seřizovat a obsluhovat základní ofsetové tiskové stroje a zařízení, včetně jejich odborného ošetřování, údržby a drobných oprav. Student také umí sestavit a zhodnotit technologický postup výroby u konkrétní zakázky, a to ve všech výrobních fázích, včetně spotřeby materiálu. Dokonale se orientuje ve výrobní dokumentaci.

Absolventi nacházejí uplatnění jak ve sféře podnikatelské, živnostenské, tak i v zaměstnanecké, a to ve všech typech tiskáren.


Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

Zdravotní omezení podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vztahuje se na obory, u kterých je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rizika dle NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přílohy číslo 1. a 2.


Školní vzdělávací program Přihláška ke vzdělání

PARTNEŘI