• telefon: +420 412 332 320
  • email: info@sosmgp.cz
logo polygrafka
tisk

DOKUMENTY
POVINNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Komise maturitních zkoušek

Jmenování komise maturitních zkoušek 2023/2024

Český jazyk a literatura - písemná zkouška

Písemná práce ČJL - specifikace zkoušky Písemná práce ČJL - kritéria hodnocení Písemná práce ČJL výroky - bodová škála Český jazyk - bodová hranice úspěšnosti zkoušek jednotlivých částí, přepočtová tabulka pro výslednou známku Termíny písemných prací a způsob záznamu tytvářeného textu

Český jazyk a literatura - ústní zkouška

Ústní zkouška ČJL - specifikace zkoušky Ústní zkouška ČJL - kritéria hodnocení - struktura s body+klasifikace Ústní zkouška ČJL - seznam literárních děl Český jazyk - bodová hranice úspěšnosti zkoušek jednotlivých částí, přepočtová tabulka pro výslednou známku

Cizí jazyk - písemná zkouška

Písemná práce AJ, NJ - specifikace zkoušky Písemná práce AJ, NJ - kritéria hodnocení zkoušky Termíny písemných prací a způsob záznamu tytvářeného textu

Cizí jazyk - ústní zkouška

Cizí jazyk ústní zkouška - specifikace zkoušky, výsledné hodnocení Cizí jazyk ústní zkouška - kritéria hodnocení Anglický jazyk ústní zkouška - seznam témat Německý jazyk ústní zkouška - seznam témat

Odborné předměty - ústní zkouška

Odborné předměty, ústní zkouška – specifikace zkoušky, hodnocení Odborné předměty, ústní zkouška – seznam témat RGM Odborné předměty, ústní zkouška – seznam témat TPS

Odborné předměty - praktická zkouška

Odborné předměty, praktická zkouška RGM – specifikace zkoušky, hodnocení Odborné předměty, praktická zkouška TPS – specifikace zkoušky, hodnocení Zadání praktické maturitní zkoušky - Webdesign

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Nahrazující zkouška z cizího jazyka Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v rámci PČ MZ

PARTNEŘI