• telefon: +420 412 332 320
  • email: info@sosmgp.cz
logo polygrafka
Polygrafie

POLYGRAFIE

FOTOGRAFICKÝ DESIGN

Kód oboru: 34-41-M/0

Délka studia: Čtyřletý maturitní obor

Žáci se učí praktickým dovednostem a činnostem ve všech běžných fotografických žánrech při externích a ateliérových cvičeních. Učí se vnímat světlo a kompozici při tvůrčím procesu od přípravy k focení, vlastním focení až po finální úpravy v příslušných grafických programech. Postupy zpracování digitální fotografie umožní propojování obrazu s typografií, vytváření návrhů plakátů, katalogů a dalších reklamních materiálů s výstupem na digitá

Uplatní se v oborech užité fotografie, v oblastech zakázkové fotografie, DTP studiích, reklamních agenturách, v redakcích novin a časopisů, v redakcích agentur pracujících s obrazem při propagaci a reklamní tvorbě, ve výstavnictví, v knižních nakladatelstvích, v oblasti vědecké a technické fotografie, i jako samostatný fotograf výtvarník.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.


Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

Zdravotní omezení podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vztahuje se na obory, u kterých je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rizika dle NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přílohy číslo 1. a 2.


Školní vzdělávací program Přihláška ke vzdělání

PARTNEŘI